Add Price list

цена | валюта | ед. изм. | НДС | упаковка | пункт отгрузки | производство | название компании | e-mail | сайт | телефон | факс | спецификация6200 | руб. | тн | НДС включен | барабан | Дзержинск | отечественное производство | | Gekta-D@mail.ru | | (8313) 29-02-01, 29-02-01 | (8313) 29-02-01, 29-02-01 |


12000 | руб. | тн | НДС включен | Баробан 80 кг | Ижевск | отечественное производство | | | http://www.binom.udm.net | (3412) 75-19-07 | (3412) 76-29-36 |


3480 | руб. | тонна | НДС не включен | ж/д цистерны | ст. Новочебоксарск | отечественное производство | Текстиль ООО | chemtex@chtts.ru | | (8352) 66-09-50, 66-09-51, 66-09-52 | (8352) 66-09-52 | ГОСТ 2263-79 изм.1,2


2950 | руб. | тонна | НДС не включен | ж/д цистерны | ст. Новочебоксарск | отечественное производство | ООО Текстиль | chemtex@chtts.ru | | (8352) 66-09-50, 66-09-51, 66-09-52 | (8352) 66-09-50 | ГОСТ 2263-79 (жидкий)


12480 | руб. | т. | НДС включен | мешок 50 кг. | г.Рязань | отечественное производство | ООО"Химпромснаб" | chemical@himpromsnab.ru | | (0912)28-98-09 | 77-52-90 |


12480 | руб. | т. | НДС включен | мешок 50 кг. | г.Рязань | отечественное производство | ООО"Химпромснаб" | chemical@himpromsnab.ru | | (0912)28-98-09 | |


Add Price list