Add Price list

цена | валюта | ед. изм. | НДС | упаковка | пункт отгрузки | производство | название компании | e-mail | сайт | телефон | факс | спецификация10700 | руб. | тонна | НДС включен | барабаны по 60 и 70 кг | г. Нижний Новгород | отечественное производство | ЗАО "ХИМЛАЙН" | mps@kis.ru | | (8312) 33-83-28 | (8312) 78-03-58, 78-04-77 |


30000 | руб. | тонна | НДС включен | Барабан 70 кг | Город Ижевск, Удмуртия | отечественное производство | ООО "Бином" | office@binom.udm.net | http://www.binom-auto.ru | /3412/ 75-19-07 | /3412/ 76-58-36 | Цена действительна в 2007 году, при условии 100 % предоплаты.


Add Price list