Add Price list

цена | валюта | ед. изм. | НДС | упаковка | пункт отгрузки | производство | название компании | e-mail | сайт | телефон | факс | спецификация23500 | руб. | т | НДС включен | мешки | Россия, г.Екатиренбург | отечественное производство | | ekstirol@online.ru | | (3432) 221-237, 224-231 | (3432) 221-237 | ООО ТД "Урал-Стирол", г. Екатеринбург


34500 | руб. | тонна | НДС включен | мешки | Россия, г.Екатеринбург | отечественное производство | ООО ТД "Урал-Стирол" | ekstirol@medialt.ru | | (3432) 221-237, 224-231 | (3432) 603-808 |


500000 | руб. | т | НДС включен | мешок | Якутск | импортное производство | | Erel72@rambler.ru | | | |


Add Price list