Add Price list

цена | валюта | ед. изм. | НДС | упаковка | пункт отгрузки | производство | название компании | e-mail | сайт | телефон | факс | спецификация710 | долл. | метрическая тонна | НДС не включен | Заводская. Биг Бэг. | Пусан, Корея (ФОБ) | импортное производство | | lottetrading@mail.ru | http://www.lottetrading.com | 258-1318, 258-1486 | 258-1176 | Запрос по тел.: (095) 258-1318


1 | долл. | тонн | НДС включен | мешки | Киев | импортное производство | Горглавснаб | serblack@glavsnab.kiev.ua | | -044-543-9392 | | марка Papet J-4801 или HONET.


Add Price list