Добавить прайс лист

цена | валюта | ед. изм. | НДС | упаковка | пункт отгрузки | производство | название компании | e-mail | сайт | телефон | факс | спецификация9600 | руб. | тонна | НДС включен | мешки по 35, 40 кг | г. Нижний Новгород | отечественное производство | ЗАО "ХИМЛАЙН" | mps@kis.ru | | (8312) 33-83-28 | (8312) 78-03-58, 78-04-77 |


Добавить прайс лист