Добавить прайс лист

цена | валюта | ед. изм. | НДС | упаковка | пункт отгрузки | производство | название компании | e-mail | сайт | телефон | факс | спецификация34000 | руб. | т | НДС включен | мешки по 25 кг | Москва или Уфа | отечественное производство | ОАО "Башцениринвест" | bcinv@granit-k.com | http://www.bcinv.narod.ru | (095) 216-4715 | (095) 216-4715 |


Добавить прайс лист